Széchenyi 2020 pályázat

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

NEA-TF-17-M

„Partnerségi kapcsolatok kialakítása a társadalmi felzárkóztatás érdekében Heves megyében”
NEA-TF-17-M-0054
 
 Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumától a „Partnerségi kapcsolatok kialakítása a társadalmi felzárkóztatás érdekében Heves megyében” című, NEA-TF-17-M-0054 azonosítószámú pályázat keretében 400.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt 2017. április 1. és 2018. március 31. között valósult meg.
Az egyesület kiemelt célja a projekt megvalósításával a közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérésének segítése volt. Annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás a lehető leghatékonyabban kerüljön kivitelezésre, az Egyesület a közfoglalkoztatásra fókuszálva Heves megye egészére kiterjedő előzetes felmérést végzett, melynek keretében többek között statisztikai adatgyűjtést és empirikus kutatást valósított meg. A projekt keretén belül, az Egyesület felmérte az közmunkaprogramban résztvevők számát települési, illetve járási szinten, továbbá az adott területi egységen közfoglalkoztatottak munkaerőpiaccal kapcsolatos véleményét és igényeit, programba történő részvételre való hajlandóságukat. Továbbá, a közmunkaprogramban dolgozók elérése végett, felvette a kapcsolatot a Heves Megyei Munkaügyi Központtal, a járási hivatalok munkaügyi kirendeltségeivel, valamint a települési önkormányzatokkal és egyéb közfoglalkoztatókkal, majd kialakította a szükséges együttműködéseket, információs hálózati rendszert. Továbbá a szakmai programhoz kapcsolódóan, az Egyesület kidolgozta a szükséges Megvalósítási Tervet, valamint aktualizálta a korábban kidolgozásra került Szervezet- és szolgáltatásfejlesztési Tervet és a Minőségirányítási Rendszer Kézikönyvét.
Jelen projekt keretében, az Egyesület által biztosított többrétű munkaerő-piaci információs és tanácsadási szolgáltatás megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer kiépítését, valamint a szakmai program megalapozásához és eredményes végrehajtásához szükséges adminisztrációs, dokumentációs és infrastrukturális háttér kialakítását valósítottuk meg.
Célunk, hogy az elkészült módszertanra, a megszerzett tapasztalatra alapozva a jövőben is biztosítsuk akkreditált munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását és a bevontak számának folyamatos bővítését, tevékenységünk Heves megye területére való kiterjesztésével.
 
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.

© 2024 Eger Térsége Fejlesztési egyesület