Széchenyi 2020 pályázat

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

Célok, feladatok

1. A természeti és kulturális örökség megőrzése, a vidék önfenntartó képességének fokozása, a szociális gazdaság megteremtése.
1.1.A kistérség hagyományos tájegységre jellemző szokásainak, hagyományainak, termékeinek feltárása, újjáélesztésének elősegítése.
1.2.A helyi termékek országos és országhatáron átnyúló marketingjének elősegítése, helyi piacok létrehozásának ösztönzése.
1.3.Rendezvények, programok térségi szinten történő összehangolása, az egyedi tájjellegre jellemző programok megőrzésének, újjáélesztésének ösztönzése.
1.4.A meglévő bőséges kulturális erőforrások feltárása, összpontosítása.
1.5.A programok, rendezvények szervezésében történő együttműködés koordinálása és elősegítése.
1.6.A mezőgazdaság termelőképességének megtartása, a térség önellátási képességének növelése.
 
2. Környezet- és természetvédelem.
2.1.A térségi természeti környezet fenntarthatóságának javítása.
2.2.Fenntartható életmóddal kapcsolatos tudatformálás, energiatudatos gondolkodás elősegítése.
2.3.A megújuló energiaforrások nagyobb mértékű hasznosításának elősegítése, használatuknak minél szélesebb körben történő megismertetésével, tudatosításával, alkalmazásával, illetve mintaprojektek megvalósítása útján.
2.4.A térség energiafüggésének csökkentése, az energiaszerkezet diverzifikálása.
2.5.Kerékpáros és tömegközlekedés használatának népszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése.
 
3. Kistérségi kohézió erősítése.
3.1.A területfejlesztés javítása érdekében szükséges a bevált gyakorlatok és a közös megoldások megismerése.
3.2.Pályázati rendszerek kihasználása. Európai uniós és hazai források felkutatásával elősegítse a régió hatékony fejlődését, közös projektek megvalósítását.
3.3.Céljai megvalósításához szükséges információk gyűjtése, szelektálása, rendszerezése, feldolgozása, közös információs adatbázis kidolgozása, működtetése.
3.4.Kistérségi civil fórum működtetése. Műhelyfoglalkozások, partnertalálkozók megszervezése. Témakörönként munkacsoportok működtetése. Partnerkapcsolatok létrehozásának ösztönzése.
3.5.Civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttműködésének elősegítése. Az önkormányzati döntés-előkészítésben, a döntések végrehajtásában és az értékelésben civil szervezetek közreműködésének erősítése.
3.6.Civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése. Szakmai tanácsadási rendszer működtetése.
3.7.A szomszédos, európai uniós tagállamok társadalmi szervezeteivel folytatott együttműködés, illetve a civil társadalmi aktivitás elősegítése.
3.8.Civil szervezetek, oktatási, felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztése, az Egyesület céljai mentén.
3.9.Civil szervezetek jelenlétének elősegítése, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon. A kistérség civil szférájának bemutatása kiadványokban, elektronikus és írott szakmai sajtóban.
 
4. Foglalkoztatás. Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a térségben.
4.1.Munkaerő-piaci felmérések és adatbázisok készítése a térségben, ez alapján munkaerő-piaci foglalkoztatási információk nyújtása munkáltatóknak és a munkavállalóknak és a munkavállalóknak és az ehhez kapcsolódó minőségirányítási rendszer bevezetése.
4.2.Munkavállalók foglalkoztatása, munkaközvetítés.
4.3.A térség gazdasági és oktatási szereplői körében a szervezeti kapacitások és potenciálok, képzési, munka- és gyakornoki hely kínálatok és tanácsadási szolgáltatások felmérése.
4.4.Munkába állást elősegítő képzési lehetőségek megszervezése, álláskeresési technikák oktatása.
4.5.munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás és munkavállalói képességeket fejlesztő csoportos foglalkozások szervezése.
4.6.Álláskereső klub működtetése.
4.7.Rehabilitációs mentori szolgáltatás.
4.8.Képzési és állásbörze szervezése.

5. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának elősegítése.
5.1.A  hátrányos helyzetből fakadó problémák mérséklése. / A szociális hátrányok kompenzálása.
5.2.Nevelési, oktatási, képességfejlesztési feladatok megvalósítása, Tanoda kialakításával az egyesület tagtelepülésein.
5.3.A tudatos életpálya-építést, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek biztosítása.
5.4.Egészségvédelmi programok, drog-prevenciós foglalkozások szervezése.
5.5.Szabadidős, művészeti-, és sportprogramok, klubfoglalkozások, műhelymunkák működtetése.
 
© 2024 Eger Térsége Fejlesztési egyesület