Széchenyi 2020 pályázat

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

KEHOP-5.4.1-16

Akadálymentes oldal„Energia ABC Eger térségében”

KEHOP-5.4.1-16-2016-00139

A kedvezményezett neve: Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

A szerződött támogatás összege: 4.999.264 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projekt időtartama: 2020.01.14. - 2022.02.28.

A projekt alapvető célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták, szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai.

Az Egyesület az energiahatékonyság és a zöld energiaforrások témákat felölelve Eger térsége több településén (Andornaktálya, Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Maklár, Novaj, Ostoros, Szarvaskő) átívelő szemléletformálási programsorozatot valósít meg. A tervezett program célközönsége egyrészt ezen települések lakossága, valamint a térség életében központi szerepet betöltő települési és intézményi döntéshozók, vezető beosztású alkalmazottak, akiket a megvalósítás során aktív és passzív módon kívánunk elérni.

A települési figyelemfelhívó, szemléletformáló akciók, valamint a projektben érintett intézmények képviselői számára tervezett tájékoztató előadások-workshopok megvalósításával az egyesület hozzá kíván járulni a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez. A rendezvények célja, hogy az energiahatékonyság, az alternatív energiahasznosítás „alulról jövő” társadalmi igénnyé váljon.

Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás projektben kiemelt célterületei:

  • Energiatakarékosság és energiahatékonyság
  • Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
  • Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása.
  • Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
  • Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energiamegtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.
  • Megújulóenergia-felhasználás
  • A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintettel a megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása; a tényleges költségek és hasznok, továbbá megtérülés témákra.
  • A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása.
  • Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.

A pályázati konstrukció keretein belül a rendezvények népszerűsítése a szervezet központi honlapjának erre a célra létrehozott aloldalán, illetve internetes közösségi oldalon keresztül is megvalósul. A weboldalon a szemléletformálás érdekében kérdőívet teszünk közzé, melyen keresztül a látogatók informáltságát és attitűdjeit tudjuk lemérni, illetve lehetőséget kívánunk biztosítani a megújuló energiákban rejlő lehetőségek megismerésére és az egyéni felelősségvállalás megvalósítására is. Továbbá a lakosság informálására egy térségi lefedettségű lapban az energiatudatosság fontosságáról figyelemfelhívó tájékoztatást jelentetünk meg.

A program során összességében 5000 fő passzív és minimum 500 fő közvetlen, aktív elérése és szemléletformálása, energiafelhasználási ismereteinek bővítése, energiatudatosságának erősítése valósul meg.

A projekt várható eredményeként az információs, szemléletformáló kampányokkal az ETFE hozzájárul a célcsoport környezet- és energiatudatosságának erősítéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, végső soron egy zöldebb társadalmi, gazdasági közeg alappilléreinek letételéhez.

 

© 2024 Eger Térsége Fejlesztési egyesület