Széchenyi 2020 pályázat

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

EFOP-1.3.5-16

Akadálymentes oldal„Helyi közösségek ösztönzése és a társadalmi szerepvállalás erősítése Eger térségében”
EFOP-1.3.5-16-2016-00335

A kedvezményezett neve: Eger Térsége Fejlesztési Egyesület
A szerződött támogatás összege: 24.912.306 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
Projekt időtartama: 2019.04.05. - 2022.10.29.

A projekt alapvető célja a közösségi szerepvállalás, az önkéntesség és a civil társadalom megerősítése. Továbbá a területi és társadalmi kiegyenlítődés elősegítése elsősorban a fiatalok, és a fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő aktivizálásával, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel.

A tervezett program megvalósítási helyszínei szervezetünk tagtelepülései, illetve Eger városa. A projekt közvetlen célcsoportja a hátrányos helyzetű 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul, míg a közvetett célcsoport a társadalom egésze. Az Egyesület egyrészt az Eszterházy Károly Egyetem hallgatóit, másrészt Eger város középiskoláinak tanulóit, továbbá a város és a térség településeinek lakosságát kívánja megszólítani.

Az Egyesület a hároméves projekt időtartama során az érintett oktatási intézmények, az önkormányzatok, civil szerveződések és az Eszterházy Károly Egyetem bevonásával az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezi:
 • Egy-egy átfogó tájékoztató előadás megtartása (a helyi jó-példák ismertetésével) az önkéntességről, a társadalmi felelősségvállalás szerepéről az egri középiskolák osztályaiban, az Eszterházy Károly Egyetem egri hallgatóinak körében, illetve helyi közösségekben.
 • A tájékoztató előadás igényfelmérés követi, majd sor kerül a projektbe aktívan bevonható személyek megkeresésére, valamint a toborzásra, a fiatalok társadalmi munkába történő bekapcsolása érdekében.
 • Két kisebb helyi közösség, formális szervezet létrehozásának elősegítése az érintett intézmények berkein belül.
 • Mentori szolgáltatás nyújtása az egyes oktatási intézményeken belül létrejött közösségek és azok tagjai számára, továbbá tréningek megtartása a munkacsoportok eredményes működése érdekében.
 • Évente egy, a projekt célját és tevékenységét bemutató, a társadalmi felelősségvállalást és önkéntességet népszerűsítő rendezvény/ konferencia lebonyolítása.
 • A megvalósítás során az egyesület tagtelepülésein, illetve Egerben rendezvények szervezése, lebonyolítása, melyek középpontjában a helyi hagyományok és identitás ápolása, a közösség aktivitásának és az önkéntesség előmozdításának erősítése, valamint a generációk közötti együttműködés áll.
 • Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, és közvetítői szerep biztosítása a helyi civil szervezetek, valamint a projektben részt vevő fiatalok között, annak érdekében, hogy önkéntesként bekapcsolódjanak a civil életbe és egy-egy közösségi rendezvény megvalósításába.
A program céljai, várható eredményei:
 • Az elnyert támogatás keretében megvalósul min. 185 programelem és közvetlenül elérünk több mint 5000 fiatalt.
 • A pályázat multiplikáló hatása következtében nemcsak a részt vevő fiatalok, de azok közvetlen környezete is lehetőséget kap a látásmódváltozásra, motiváció növekedésére.
 • Az önkéntes tevékenység hozzájárul egy szélesebb kapcsolati tőke kialakításához, a megismerés révén csökkenti az előítéleteket, erősíti az egymás iránti elfogadást, az önismeret fejlődését. Valamint új kihívásokat, gyakorlati tudást és tapasztalatgyűjtést, a munka világába történő bekapcsolódás lehetőségét jelenti, melynek hosszú távú eredményeként nő az érintett közeg kitörési, kiemelkedési lehetősége.
 • Az önkéntes tevékenység ugyanakkor olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul az erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a térségi gazdaság, versenyképesség erősödéséhez.
 • A projekt közvetlen és közvetett módon is hozzájárul a társadalmi elfogadás növeléséhez, a multikulturális fejlődéshez, a helyi közösség fejlesztéséhez, a társadalmi kohézió erősítéséhez.


© 2024 Eger Térsége Fejlesztési egyesület