Széchenyi 2020 pályázat

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

TÁMOP-2.6.2.

„Munkaerőpiaci szolgáltatásfejlesztés és munkatapasztalat megszerzésének támogatása Eger környékén”

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0314

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület a „Munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó civil szerveztek kapacitásának megerősítése - konvergencia régiók, civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standarizált munkaerőpiaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések” című pályázaton 7 996 600 Ft támogatást nyert el az alábbi program megvalósításra. A projekt 2013. július 01. - 2014. június 30. között valósul meg.

A pályázat egyik célkitűzése, hogy a munkaerőpiaci szolgáltatások sztenderdjei szerint elkészüljön az egyesület szervezetfejlesztési terve és kidolgozásra, majd bevezetésre kerüljenek a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásához szükséges minőségbiztosítási rendszerek. A projekt során bevezetésre kerülő és tanúsítani kívánt munkaerőpiaci sztenderdek, melyek sora a projekt lezárásáig még bővülni fog:

-        Munkaerőpiaci információk nyújtása munkáltatóknak (Eligazodás segítése a jogszabályok és a lehetséges támogatási lehetőségek között, kiválasztás segítése megadott szempontok pl. végzettség, képzettség alapján.)

-        Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek (Az ügyfél tájékoztatása a munkaerőpiaci intézményrendszerről, szereplőkről. Munkát keresők tájékoztatása az elérhető támogatásokról, szolgáltatásokról, képzésekről.)

-        Igényfeltáró csoportos foglalkozás (A pályakezdők pályaválasztási, pályamódosítási döntésének segítése. Pályakezdők munkavállalási, munkakeresési folyamatát megalapozó egyéni terv kialakításához nyújtott segítség.)

-        Pályaorientációs csoportos foglalkozás (Kliens felkészítése, tájékoztatása, informálása a megfelelő pálya kiválasztásához.)

-        Álláshelyek feltárása, munkáltatói kapcsolatok erősítése (A térség munkáltatói tevékenységének megismerése, fogadókészség erősítése, munkaerő közvetítés, szűrések előkészítése.)

-        Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás (A helyi/térségi foglalkoztatók részére segítségnyújtás a munkaerőpiaci fejlesztések, programok kidolgozásához. Együttműködések, paktumok kialakítása a térség foglalkoztatóival.)

-        Közfoglalkoztatás szervezése (Települési önkormányzatok és más közintézmények közfoglalkoztatási tevékenységéhez kapcsolódóan ügyfél számára közfoglalkoztatási munkalehetőség biztosítása a munkaszocializáció fenntartása érdekében.)

Az ETFE hosszú távú célja, hogy erősítve szolgáltatói szerepét az államilag finanszírozott munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításában hozzájáruljon a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javításához. A pályázatunkban foglalt tevékenységek megvalósításával a pályakezdő fiatalok helyzetén szeretnénk javítani, ugyanis a legtöbb munkahelyen több éves tapasztalattal rendelkező szakembereket alkalmaznak előszeretettel. A fiatalok elhelyezkedési esélyeit növelheti, ha már a tanulmányik alatt gyakornoki állást vállalnak. A program során megvalósítandó másik célkitűzés, hogy munkatapasztalati lehetőséget biztosítsunk az Eszterházy Károly Főiskolán tanulmányaikat folytató hallgatók és frissen végzettek számára. A projekt során az egyesület elsősorban Eger környéki önkormányzatokkal, önkormányzati intézményekkel és önkormányzati tulajdonú cégekkel, továbbá a térségben működő civil szervezetekkel, mint fogadó intézményekkel meglévő együttműködésekre építi a munkatapasztalati kapcsolatrendszerét, de emellett dolgozunk további közintézmények, önkormányzati tulajdonú cégek, szociális- és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő szerveztek projektbe történő bevonásán.

© 2024 Eger Térsége Fejlesztési egyesület