Széchenyi 2020 pályázat

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

NEA-TF-15-SZ

„Elhelyezkedési esélyek növelése munkaerő-piaci szolgáltatásokkal”
NEA-TF-15-SZ-0010
 
Az Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumától az „Elhelyezkedési esélyek növelése munkaerő-piaci szolgáltatásokkal” című (NEA-TF-15-SZ-0010 azonosító számú) pályázat keretében 450.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt 2015. március 31. és 2016. március 30. között valósul meg.

A szakmai célú támogatás keretében az Egyesület a hátrányos helyzetűek, a tartós munkanélküliek és a közmunka programból kikerülők foglalkoztatási esélyeinek növelése céljából mentori tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkaerő-piaci információ nyújtása, közmunkások reintegrálása és pályatanácsadás munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételét térítésmentesen biztosítja az érintett célcsoport részére.

A szolgáltatásokat ez idáig Eger, Egerszólát, Felsőtárkány és Ostoros településeken vették igénybe. A támogatási időszakban szervezett csoportos és egyéni tanácsadási szolgáltatásban mentorált személyek száma meghaladta az 52 főt. A programból való visszalépés nem történt. A mentoráltak iskolai végzettsége alapvetően (74%) 8 általános iskola, 22% rendelkezik érettségivel, míg 4%-nak felsőfokú végzettsége van.

A munkaerő-piaci mentori szolgáltatásban részt vevőket csoportos tájékoztatás keretében informáltuk a mentori szolgáltatás feladatairól, a szolgáltatás céljáról, a megye munkaerő-piaci helyzetéről, az álláskeresők támogatásai formáiról. A személyes, egyéni beszélgetés során a mentoráltak élethelyzetének feltárására is sor került. Részletesen elbeszélgettünk a tanulmányaik befejezését követő munkaviszonyaikról, a munkahelyváltás okairól, munkaviszonyuk megszűnésének körülményeiről. Megpróbáltuk feltárni a szolgáltatásban részt vevők családi körülményeiben esetlegesen bekövetkezett változások hatását a munkaerő-piaci helyzetükre. A „hajléktalan programban” részt vevőkkel külön terület volt a hajléktalanná válás folyamatának elemzése.

A szolgáltatás során igyekeztünk a programba vont személyek érdeklődését és aktivitását növelni. A továbbtanulni szándékozókkal áttekintettük az érdeklődési körüket, a tanintézetek lehetőségeit, a Munkaügyi Központ által finanszírozott képzések listáját (TÁMOP, GINOP program). Az önéletrajzírás iránt érdeklődőkkel átbeszéltük az Europass önéletrajz jelentőségét, valamint külön figyelmet fordítottunk a vállalkozóvá válás támogatásának ismertetésére. A beszélgetések során folyamatosan felmerültek a munkaügyi szabályok, a munkavállalók törvényi kötelezettségei, azok betartásának fontossága. A program végrehajtása során sikerült kialakítani azt a bizalmi légkört, ami szükséges volt az érintettek élethelyzetének feltárásához, egyéni elképzelésük megbeszéléséhez, a szükséges támogatás megadásához. Az Egyesület a jövőben is folytatja munkaerő-piaci tevékenységét és bővíteni tervezi a szolgáltatásba bevontak körét..
© 2024 Eger Térsége Fejlesztési egyesület