Széchenyi 2020 pályázat

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

Energetikai pályázatok

Egyesületünk a lakóépületek energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználásának növelése, valamint az energiaellátó berendezések korszerűsítése érdekében segítséget kíván nyújtani az energiatakarékosságot és megújuló energiahasznosítást célzó lakossági pályázatok benyújtásához.

Építkezni szeretne – jó tudni!
Amennyiben építkezik, érdemes tisztában lennie a jogszabályi követelményekkel. A 2022. június 30-tól életbe lépő szabályozás értelmében minden új lakóépület esetén alapelvárás lesz, hogy az energiaellátás legalább 25%-a zöld forrásból származzon. A szabály az átadás idő-pontjára vonatkozik, így azok az épületek is a hatálya alá esnek, melyeknél korábban állították ki az építési engedélyt.
Klasszikus értelemben a nap-, víz-, szél- és geotermikus energia adják a megújuló energiafor-rásokat, de lakóépületek esetén a legelterjedtebb megújuló megoldások:
 a napelem,
 a napkollektor,
 a hőszivattyú,
 a pellet kazán
 és a szilárdtüzelésű kazán.
A megújuló energiaforrás kiválasztásánál két alapvető szempontot kell mérlegelni:
 mennyit tud költeni a korszerűsítésre,
 és milyen adottságokkal rendelkezik az ingatlan és a régió.
A napelemek kapcsán például hazánkban a kedvező árfekvése miatt inkább a vékonyfilm tí-pusú az elterjedt, ez ráadásul már 30°-os dőlésszög mellett is képes teljesítménye maximumát leadni. A geotermikus energián akkor érdemes elgondolkodnia, ha termálvízben gazdag tele-pülésen él, és nem sajnál nagyobb összeget kiadni a korszerűsítésre. A zöld technikák termé-szetesen kombinálhatók is, így például a ház fűtésére használt hőszivattyúhoz az áram szár-mazhat egy mini-szélerőműből is. Szerencsére számos cég foglalkozik országszerte a megújuló technikák kiépítésével, így könnyen találhat megbízható és a szakmájában jártas kivitelezőt és szakembert.

Korszerűsíteni szeretne - legyen hatékony!
Amennyiben felújítani, korszerűsíteni szeretne mindenképp érdemes a megújuló energiaforrá-sokat is számításba vennie. Ezzel nemcsak otthona értékét növeli, de a havi kiadásait is csök-kentheti, és persze a bolygó megóvásából is kiveheti a részét. A lakossági napelemrendszerek kiépítése során, amikor a termelt energia fedezi a háztartás energiaszükségletét, lehetőség adódik arra, hogy saját fogyasztásáért nem kell fizetnie. Sőt, amennyiben áramtermelése meghaladja háztartása fogyasztását, az áramszolgáltató azt elszámolja, valamint kifizeti a kü-lönbséget.

Igénybe vehető állami támogatások
A Napelem pályázat az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára kínál vissza nem térítendő támogatást, lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. Benyújtható: várhatóan 2021. november 15. A támogatás 3 műszaki tartalom egyikére igé-nyelhető:
 Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer lé-tesítése. VAGY
 Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fű-tési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel. VAGY
 Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fű-tési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval.
 Pályázók köre: a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó be-vallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

Az Otthonfelújítási program vissza nem térítendő támogatás keretében a gyermeket nevelő családok otthonának felújítási, korszerűsítési költségeinek felét – maximum 3 millió forintot – átvállalja az állam. Benyújtható: 2021. január 1. – 2022. december 31.
Az Otthon Melege Program különböző években az alábbi alprogramokra lehetett pályázatot benyújtani: háztartásigép-csere, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, konvektorcsere, családi házak korszerűsítése, társasházak korszerűsítése, valamint okos költségmegosztás. Aktuálisan futó pályázati lehetőségek: www.kormany.hu.
A Falusi CSOK használt lakás vagy ház vásárlására és korszerűsítésére/bővítésére, illetve a meglévő ingatlan korszerűsítésére/bővítésére fordítható. Így az állami támogatás korszerűsí-tésre is felhasználható, így akár napelemekbe vagy hőszivattyúba is fektetheti az igényelt ösz-szeget.
A RenoHUb projekt általános célja a magyar otthonok energetikai korszerűsítésnek fellendí-tése egy integrált üzleti modell kifejlesztésével. A RenoHUb projekt az Európai Unió Horizon 2020 programja keretében valósul meg 2019 novembere és 2022 novembere között.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2,5%-os kamatozású Zöld Otthon Programja keretében a magas energiahatékonyságú új lakások, családi házak építésére, illetve vásárlására lakossági ügyfelek számára kínál fix kamatozású hitelt, legfeljebb 70 millió forint összegben és maxi-mum 25 éves futamidővel. A Zöld otthon programot 200 milliárd forintos keretösszeggel hirdetik meg. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint ehhez a legfeljebb 70 milliós hitel-összeghez nyújthat kamattámogatást a kormány úgy, hogy 10 millió forint erejéig a kétgyere-kesek, 15 millió forint erejéig a háromgyerekesek 0%-os kamattal vehetik fel a hitelt, ameny-nyiben a CSOK-ot is igénybe veszik a költözéshez.

A Lakossági Energiahatékonysági Hitelprogram kamatmentes hitelt kínál magán-személyeknek, társasházaknak és lakásszövetkezeteknek lakóépületek energiahatékonyságának növelése és megújuló energia felhasználásának céljából. (Jelenleg szüneteltetve.)

Lakossági pályázati oldalak:
Célszerű a pályázatfigyelő oldalakat is figyelemmel követni, hiszen minden évben több helyi és országos pályázatot hirdetnek energiakorszerűsítés kapcsán.

További hasznos oldalak:

Kalkulátor napelemes rendszer várható teljesítményéhez
Szeretné előzetesen kalkulálni mekkora termelésre számíthat az épületre felhelyezésre kerülő napelemes rendszer? Az alábbi linkre kattintva informálódhat (angol nyelvű oldal):
Fotovoltaikus földrajzi információs rendszer:
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – European Commission (europa.eu)
A megjelenő oldalon válassza ki a térkép megfelelő nagyításával navigálva az épület földrajzi helyzetét. Adja meg a tervezett napelemes rendszer [Installed peak PV power [kWp]] teljesítmény értékét. Adja meg a tető dőlésszögét a vízszinteshez viszonyítva [Slope [ ]], és a Kelet-Nyugati orientációját [Azimuth [ ]]. További információkért ol-vassa el az oldalon az egyes beállításokhoz kapcsolódó tájékoztatókat.

Pályázati szórólap

© 2024 Eger Térsége Fejlesztési egyesület