Széchenyi 2020 pályázat

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület

FM-LSZF/2017-01

„A lakossági szelektív hulladékgazdálkodás erősítése az Észak-magyarországi régió hátrányos helyzetű településein”
 
Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület a Földművelésügyi Minisztérium FM-LSZF/2017-01 azonosítószámú felhívása keretében „A lakossági szelektív hulladékgazdálkodás erősítése az Észak-magyarországi régió hátrányos helyzetű településein” című projekt keretében 2.700.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el. A KNSZfF/191-12/2017 szerződésszámú projekt a 2017. november 11. és 2018. április 30. közötti időszakban valósult meg.
A projekt célja a térség hulladékának csökkentése, a szelektív hulladék arányának növelése, a lakosság ökotudatosságának erősítése, az egyéni felelősség fontosságának tudatosítása egy zöldebb társadalmi, gazdasági közeg megalapozása.  Az Egyesület által megvalósítandó szemléletformálási program célcsoportja a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 57 tagtelepülésének lakossága. 
Közvetlen szemléletformálási kampányt a térségben élő fiatal korosztályánál kívántunk megvalósítani, hiszen a környezettudatosság megalapozásának fő színterei a nevelő-oktató intézmények, ahol a gyermekek elsajátítják a társadalmi szocializáció szabályait. Ennek a folyamatnak szerves részét képezi a környezet megismerése, annak használata és a fenntarthatóságot elősegítő attitűdök kialakulása. A környezet- és energiatudatos viselkedési formák kialakulása és annak belső motivációvá válása a korai életszakaszokban sikeresen érhető el, ezért a közvetlenül elérendő célcsoportnak az általános iskolák 2., 3. és 4. osztályos tanulóit céloztuk meg. Ez a korosztály a természettudományos tantárgyak ismeretanyagaira építkező környezettudatosságot szolgáló komplex szemléletmód kialakítására képes, mely hajlamosítja az egyént a cselekvőképes felnőttkort elérve az alternatív, fenntartható technikák, a szelektív hulladékgazdálkodás hasznosítása mellett történő döntésre.
A célterület egészét nézve 10 hátrányos helyzetű tagtelepülés (Egercsehi, Kerecsend, Verpelét, Aldebrő, Kápolna, Tarnaméra, Mátraderecske, Pétervására, Recsk és Tarnalelesz) iskoláinak diákjait kívánjuk a projektben megvalósítandó szemléletformálásba bevonni. Szervezetünk ugyanis elkötelezett a hátrányos helyzetű célcsoportok segítése, és az egyenlő esélyek biztosítása iránt, ezért ezen településeken élőknek elsőként szükséges segítsünk abban, hogy hogyan tudják a keletkező hulladékot csökkenteni és motiválni őket a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás irányába. Összességében a projekt során 10 általános iskola átlagosan 35-35 fő diákjának, valamint 2-2 fő kísérő pedagógusának bevonása valósult meg. A programba az oktatási intézményekből aktívan bevonásra kerültek száma: 350 diák és 20 pedagógus.
Az általános iskolás korosztály környezettudatos nevelését „Zöld tanulmányi kirándulás” elnevezésű program során tervezzük megvalósítani.

A rendezvények helyszíne:
az ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett egri Szelektív Válogató, Komposztáló, Szociális Épület és Hulladékudvar oktatóterme (3300 Eger, Kistályai út hrsz.10543/8.)

A Zöld tanulmányi kirándulás című program elemei:
-Szemléletformáló, ismeretterjesztő foglalkozás: A környezettudatos hulladékgazdálkodást, a szelektív hulladékgyűjtést és újrahasználatot elősegítő, az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretanyag átadása változatos elméleti- és szemléltető módszerekkel.
-Gyakorlati bemutató, a szelektív válogatócsarnok bejárása: A hulladékkezelés menetének, a hulladék útjának és műszaki hátterének megismertetése a gyakorlatban.
-Szelektív hulladékgazdálkodás témájú feleletválasztós kvízjáték.
-A pályázat keretében kiadásra került egy – a célcsoport számára készült – szemléltető ismeretterjesztő kiadvány is, mely tartalmazza a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékgazdálkodás fontosságának, pozitív hatásainak bemutatását, valamint gyakorlati útmutatót a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről, a hulladékudvarok használatáról.
A projekt során az általános iskolai oktatási tematikához illeszkedve, azt kiegészítve, a tanulók elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a környezettudatosságról, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, megismerhetik a korszerű és fenntartható újrahasznosítási technikákat. Terveink szerint a diákok saját környezetükbe visszatérve hozzájárulnak a környezettudatos társadalom alapjainak megteremtéséhez, míg a pedagógusok által biztosított a program multiplikatív átadása. Összességében a projekt közvetlen és közvetett módon is hozzájárul a megszólított lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának fejlesztéséhez, a szelektív hulladék arányának növeléséhez, valamint a kompetens és felelős magatartás elterjesztéséhez.

A szemléletformálási programba bevont intézmények felsorolása és a rendezvények időpontjai:
-Tarnavölgye Általános Iskola Aldebrői Tagiskolája (2018.03.26.)
-Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola (2018.04.06.)
-Tarnavölgye Általános Iskola Kápolnai Tagiskola (2018.03.26.)
-Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola (2018.04.11.)
-Mátraderecskei Általános Iskola Mátraballai Tagiskola (2018.03.28.)
-Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola (2018.04.06.)
-Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola (2018..03.28.)
-Tarnaleleszi Utassy József Általános Iskola (2018.04.04.)
-Tarnamérai Általános Iskola (2018.04.04.)
-Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola (2018.03.21.)
 
Az KNSZfF/191-12/2017 szerződésszámú, „A lakossági szelektív hulladékgazdálkodás
erősítése az Észak-magyarországi régió hátrányos helyzetű településein” című projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.
 
© 2024 Eger Térsége Fejlesztési egyesület