vissza

Eger Térsége Fejlestési Egyesület

EFOP-1.3.5-16

„Helyi közösségek ösztönzése és a társadalmi szerepvállalás erősítése Eger térségében”
EFOP-1.3.5-16-2016-00335

A kedvezményezett neve: Eger Térsége Fejlesztési Egyesület
A szerződött támogatás összege: 24.999.987 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
Projekt időtartama: 2019.04.05. - 2022.07.31.

A projekt alapvető célja a közösségi szerepvállalás, az önkéntesség és a civil társadalom megerősítése. Továbbá a területi és társadalmi kiegyenlítődés elősegítése elsősorban a fiatalok, és a fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő aktivizálásával, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel.

A tervezett program megvalósítási helyszínei szervezetünk tagtelepülései, illetve Eger városa. A projekt közvetlen célcsoportja a hátrányos helyzetű 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul, míg a közvetett célcsoport a társadalom egésze. Az Egyesület egyrészt az Eszterházy Károly Egyetem hallgatóit, másrészt Eger város középiskoláinak tanulóit, továbbá a város és a térség településeinek lakosságát kívánja megszólítani.

Az Egyesület a hároméves projekt időtartama során az érintett oktatási intézmények, az önkormányzatok, civil szerveződések és az Eszterházy Károly Egyetem bevonásával az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezi:
Egy-egy átfogó tájékoztató előadás megtartása (a helyi jó-példák ismertetésével) az önkéntességről, a társadalmi felelősségvállalás szerepéről az egri középiskolák osztályaiban, az Eszterházy Károly Egyetem egri hallgatóinak körében, illetve helyi közösségekben.
A tájékoztató előadás igényfelmérés követi, majd sor kerül a projektbe aktívan bevonható személyek megkeresésére, valamint a toborzásra, a fiatalok társadalmi munkába történő bekapcsolása érdekében.
Két kisebb helyi közösség, formális szervezet létrehozásának elősegítése az érintett intézmények berkein belül.
Mentori szolgáltatás nyújtása az egyes oktatási intézményeken belül létrejött közösségek és azok tagjai számára, továbbá tréningek megtartása a munkacsoportok eredményes működése érdekében.
Évente egy, a projekt célját és tevékenységét bemutató, a társadalmi felelősségvállalást és önkéntességet népszerűsítő rendezvény/ konferencia lebonyolítása.
A megvalósítás során az egyesület tagtelepülésein, illetve Egerben rendezvények szervezése, lebonyolítása, melyek középpontjában a helyi hagyományok és identitás ápolása, a közösség aktivitásának és az önkéntesség előmozdításának erősítése, valamint a generációk közötti együttműködés áll.
Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, és közvetítői szerep biztosítása a helyi civil szervezetek, valamint a projektben részt vevő fiatalok között, annak érdekében, hogy önkéntesként bekapcsolódjanak a civil életbe és egy-egy közösségi rendezvény megvalósításába.
A program céljai, várható eredményei:
Az elnyert támogatás keretében megvalósul min. 185 programelem és közvetlenül elérünk több mint 5000 fiatalt.
A pályázat multiplikáló hatása következtében nemcsak a részt vevő fiatalok, de azok közvetlen környezete is lehetőséget kap a látásmódváltozásra, motiváció növekedésére.
Az önkéntes tevékenység hozzájárul egy szélesebb kapcsolati tőke kialakításához, a megismerés révén csökkenti az előítéleteket, erősíti az egymás iránti elfogadást, az önismeret fejlődését. Valamint új kihívásokat, gyakorlati tudást és tapasztalatgyűjtést, a munka világába történő bekapcsolódás lehetőségét jelenti, melynek hosszú távú eredményeként nő az érintett közeg kitörési, kiemelkedési lehetősége.
Az önkéntes tevékenység ugyanakkor olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul az erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a térségi gazdaság, versenyképesség erősödéséhez.
A projekt közvetlen és közvetett módon is hozzájárul a társadalmi elfogadás növeléséhez, a multikulturális fejlődéshez, a helyi közösség fejlesztéséhez, a társadalmi kohézió erősítéséhez.